Fundació Andrena,
conservació de la vida aquàtica

Obj. 1

Andrena té com a objectiu donar suport a la restauració ecològica fonamentada en el coneixement científic.

SOS SAMARUC
Paisatges Vius

Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre
Veure Projecte
Basses temporaries a l'Albera
Iaden

Universitat de Vic
Veure Projecte
Basses a la Selva
Associació La Sorellona
Veure Projecte
Objectiu Nitrats
Andrena

CEAB - CSIC
Veure Projecte

Obj. 2

Millorar el funcionament i la resiliència d’ecosistemes aquàtics degradats.

Obj. 3

Treballar amb organitzacions, científics i tècnics especialitzats en la restauració d’ecosistemes aquàtics.