andrena

Fundació per a la
Vida Aquàtica

Obj. 1

Andrena té com a objectiu donar suport a la restauració ecològica fonamentada en el coneixement científic.

Estany Tort
SOS SAMARUC
Paisatges Vius
Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre
Basses a la Selva
Associació La Sorellona
Molleres del Pirineu
Grup de recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació
Universitat de Barcelona
Basses temporànies
a l'Albera
Iaden
Universitat de Vic

Obj. 2

Millorar el funcionament i la resiliència d’ecosistemes aquàtics degradats.

Obj. 3

Treballar amb organitzacions, científics i tècnics especialitzats en la restauració d’ecosistemes aquàtics.