andrena

Foundation for
Freshwater Life

Obj. 1

Andrena aims to support the ecological restoration based on scientific knowledge.

Basses a la Selva
Associació La Sorellona
Molleres del Pirineu
Grup de recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació
Universitat de Barcelona
SOS SAMARUC
Paisatges Vius
Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre
Basses temporànies
a l'Albera
Iaden
Universitat de Vic

Obj. 2

Improve the functioning and resilience of degraded aquatic ecosystems.

News

Obj. 3

Work with organizations, scientists and technicians specialized in the restoration of aquatic ecosystems.