Com ho fem

Continuem treballant en dos projectes iniciats el 2014 – SOS Samaruc i Basses temporànies a l’Albera.


Durant una temporada, no organitzarem convocatòries obertes d’ajuts.  Impulsarem directament projectes de restauració d’ecosistemes, d’acord amb la
següent estratègia:

Detectem un problema ecològic.
Per exemple, la greu contaminació per nitrats d’aqüífers i rieres a la Plana de Vic.
Detectem un problema ecològic.
Demanem assessorament a científics especialistes.
Ens trobem amb principals experts en biogeoquímica fluvial i hidrogeologia, de diferents universitats i centres de recerca.
Demanem assessorament a científics especialistes.
Dissenyem una estratègia de restauració ecològica.
Actualment dissenyem l’estratègia per mitigar la contaminació per nitrats, mitjançant restauració d’ecosistemes a escala de conca.
Dissenyem una estratègia de restauració ecològica.
Busquem les millors organitzacions, professionals i socis per afrontar el problema.

Criteris de restauració ecològica

El primer pas ideal seria eliminar o reduir les causes de degradació.

La millor aproximació és la restauració de processos ecològics, com per exemple el
cicle dels nutrients, la dinàmica hidrològica, la capacitat d’infiltració, la dispersió… i
la biodiversitat com a motor de les funcions dels ecosistemes.

La restauració basada en processos recupera ecosistemes resilients que no
requereixen un manteniment continuat.