Contacte

Email: correu@andrena.cat
C/ Sagrada Família, 7 – 08500 Vic
(Campus Universitat de Vic)

Fundació Andrena
CIF: G66830407
Estatuts de la Fundació

Constituïda en data 6 de juliol de 2016, i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 2978, el 27 de juliol de 2016 per Resolució del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques.