Els boscos de ribera, fan nosa?

La Riera d'Arbúcies

La Riera d'Arbúcies
Els rius són canonades?

 

Després del “Glòria”, vam sentir que calia orientar la gestió del territori per tenir estructures més flexibles i més resilients a les pertorbacions. Ecosistemes més robustos, més íntegres, amb més capacitat d’absorbir canvis. (1)

 

Contràriament a aquella estratègia, l’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat una ofensiva que sembla tenir com a objectiu eradicar els pocs boscos de ribera que ens queden. En aquesta institució encara hi domina la visió d’enginyers hidràulics “de la vella escola”, pels quals l’ecosistema fluvial, el riu, és poca cosa més que un canal. Segons aquesta visió, un vern, un àlber, i els animals que en depenen, com per exemple les llúdrigues, són éssers molestos que posen en perill les infraestructures.

 

Sense cap informe d’avaluació ambiental, sense consultar amb experts en ecologia fluvial, s’estan duent a terme tales molt agressives de boscos de ribera, fins i tot en zones protegides de la Xarxa Natura 2000. Al Congost, al Ter, a l Riera d’Arbúcies…

 

Retirar arbres caiguts.

 

Efectivament, els temporals en van fer caure moltíssims, fet relacionat amb la degradació de molts ambients de ribera.

Els troncs caiguts poden posar en perill ponts i estructures hidràuliques, així com edificacions erròniament construïdes en zona inundable. 

 

En ambients més salvatges, els arbres caiguts es poden deixar en forma de “wood debris”, materials que aporten nutrients, refugis i dinamisme, com es fa a altres rius europeus.

En un país densament poblat i urbanitzat, no seria possible deixar la totalitat de la biomassa caiguda. 

Però la retirada d’arbres es podria fer de forma molt més rigorosa, respectant aquells troncs no perillosos perquè ja estan integrats en el sistema, evitant els moviments de terres, i sobretot NO tallant arbres vius, com sí s’ha fet a la riera d’Arbúcies i a altres rius.

 

Gastem preciosos recursos públics per degradar ecosistemes

 

És molt frustrant veure com màximes institucions en la gestió de recursos naturals gasten grans quantitats de diners públics, ara que són tan necessaris, amb l’objectiu de degradar els ecosistemes fluvials. És decebedor sentir discursos benintencionats i declaracions d’emergència climàtica. Potser que siguem honestos i diguem la veritat: els boscos de ribera, fan nosa?

 

Resum de les funcions dels boscos de ribera (2)

 

  • Interceptar i eliminar CONTAMINANTS de l’aigua (agrícoles i industrials)

  • Protecció de les riberes contra l’erosió.

  • Absorbir l’energia de les inundacions

  • Funció reguladora del clima a escala local

  • Aportar ombra al riu, contribuint a la millora de la qualitat de l’aigua.

  • Aportar hàbitat per a la biodiversitat

  • Captura de CO2 atmosfèric

  • Fer de connector ecològic

 

LIFE ALNUS:

Comunicat per a la preservació de les vernedes i els boscos de ribera

 

 

1. Gunderson, Allen & Holling (2009) Foundations of Ecological Resilience. Island Press

2. Naiman, Décamps & McClain (2005) Riparia. Ecology and management of stremaside communities. Elsevier Academic Press

 

Si t'ha agradat aquesta publicació, comparteix-la a les xarxes socials

Compartició en facebook
Facebook
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en linkedin
LinkedIn
Compartició en email
Email

Escriu un comentari

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Últimes noticies