AIGUAMOLLS AL NOSTRE SERVEI. Perquè cal restaurar aiguamolls? (2ª part)

FUNCIONS ECOLÒGIQUES DELS AIGUAMOLLS

1.Els aiguamolls milloren la qualitat de l’aigua

Les funcions ecològiques bàsiques dels aiguamolls són la millora de la qualitat de l’aigua, el control de les inundacions i la millora de la biodiversitat. Els aiguamolls també tenen una gran capacitat de captura de carboni, evitant el seu alliberament cap a l’atmosfera. El seu paper en relació a la mitigació dels gasos hivernacle és, tanmateix, encara debatut pels científics.

Els aiguamolls eliminen contaminants de l’aigua que hi flueix, com és el cas dels nitrats resultants de les pràctiques agrícoles. Si les condicions de l’aiguamoll són idònies, els nitrats hi són transformats en nitrogen gasós i innocu, el qual és retornat a l’atmosfera. Aquest procés és conegut com a desnitrificació i es realitza per mitjà de bacteris, en condicions d’anòxia (absència d’oxigen) típiques dels sòls amarats d’aigua, com els sòls dels aiguamolls i també dels boscos de ribera.

Els aiguamolls no poden pas eliminar nitrats ja instal·lats a l’aqüífer profund, però sí que poden atenuar la contaminació nova que es va generant, quan aquesta encara és a les capes superficials. Per tant tenen una potent força preventiva i de protecció de les aigües subterrànies.

La qualitat de l’aigua dels paisatges agrícoles es pot millorar significativament, amb la restauració d’aiguamolls i riberes, a escala de conca. Hi ha nombrosos estudis publicats sobre mitigació de la contaminació mitjançant aiguamolls, i s’observa que es pot eliminar entre el 30% i el 80% del nitrat. Arreu del món s’han restaurat zones humides per a l’eliminació de contaminants.  A zones agrícoles dels Monegros (Aragó), recentment s’ha dut a terme un ambiciós projecte de restauració de més de 16 aiguamolls i 70 hectàrees de riberes. A Catalunya, hi ha importants aiguamolls de depuració adjacents a arrossars al delta de l’Ebre. S’ha assajat la depuració amb boscos de ribera a la riera de Cànoves, al Vallès Oriental.

2. Els aiguamolls ajuden a controlar inundacions

Els aiguamolls poden ajudar a atenuar les inundacions, per la seva capacitat d’emmagatzematge d’aigua, i també perquè poden incrementar la infiltració d’aigua cap al sòl. Durant les crescudes, els aiguamolls i les llacunes vinculades als rius disminueixen la força de l’aigua.

En el cas dels temporals marins, les maresmes litorals tenen una gran capacitat d’esponjament de les entrades de mar. A les planes al·luvials, les zones humides poden emmagatzemar grans quantitats d’aigua, i reduir eficaçment el risc d’inundació a zones urbanes o conreus situats aigües avall.

3. Afavoreixen la biodiversitat

Els aiguamolls són sistemes aquàtics d’alta productivitat, i són ambients d’altíssima riquesa d’espècies. Són valuosos per als ocells, mamífers, amfibis, peixos, invertebrats, plantes, algues… Els ecosistemes d’aigua dolça acullen una quantitat d’espècies molt gran en comparació amb la resta d’ecosistemes. Malgrat cobreixen menys del 1% de la superfície de la Terra, els hàbitats d’aigua dolça són la llar de més d’un 10% de totes les espècies animals conegudes.

El declivi que pateixen les espècies d’aigua dolça és el més greu de tots els grups d’organismes,segons informa World Wildlife Fund (WWF). Segons la Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES), organisme de les Nacions Unides, les zones humides són l’ecosistema que pateix més impactes a nivell mundial. A casa nostra també s’han malmès molt les zones humides, a causa de les alteracions hidrològiques, la urbanització, la destrucció directa, la contaminació i les espècies invasores.

La biodiversitat és el motor de les funcions ecològiques del nostre planeta, per la qual cosa és imprescindible treballar per frenar la seva pèrdua.

(continuarà una 3ª part)

Fotografia de la libèl·lula Sympetrum fonscolombii: ©Guillem Bagaria       Fotografia del gripau corredor Epidalea calamita: ©Willem Kolvoort

Article aparegut al diari El9Nou, juliol 2019

Si t'ha agradat aquesta publicació, comparteix-la a les xarxes socials

Compartició en facebook
Facebook
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en linkedin
LinkedIn
Compartició en email
Email

Escriu un comentari

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Últimes noticies