Fundació Andrena CIF: G66830407

Constituïda en data 6 de juliol de 2016, i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 2978, el 27 de juliol de 2016 per Resolució del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Estatuts de la Fundació >

Contacte

C/ Sagrada Família 7
08500 Vic
(Campus Universitat de Vic)

Telèfon: 93 886 61 35
Mail: correu@andrena.cat

Instagram >

Contacto

Email: correu@andrena.cat
C/ Sagrada Família, 7 – 08500 Vic
(Campus Universitat de Vic)

Fundación Andrena
CIF: G66830407

Constituida en fecha 6 de julio de 2016, e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalidad de Cataluña, con el núm. 2978, el 27 de julio de 2016 por Resolución del Director General de Derecho y de Entidades Jurídicas.