SOS SAMARUC
Paisatges Vius
Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre
Basses temporànies a l’Albera
Iaeden
Universitat de Vic
Estany del Prat dels Rosers, la Gutina, Albera
Basses a la Selva
Associació La Sorellona
Objectiu Nitrats
Andrena
CEAB-CSIC