More ponds for the European Pond Turtle
Associació La Sorellona
Conservation of Alpine Wetlands
Grup de recerca de Geobotànica i Cartografia de la vegetació
Universitat de Barcelona
SOS SAMARUC
Paisatges Vius
Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l’Ebre
Temporary ponds in L’Albera
Iaeden
Universitat de Vic