Qui som

Andrena és una fundació constituïda per la família Gallés.
Té com a objectiu millorar el funcionament i la resiliència dels ecosistemes d’aigua dolça, mitjançant la restauració ecològica fonamentada en el coneixement científic.
Treballem amb organitzacions i científics especialitzats en ecosistemes aquàtics.

Andrena és un gènere d’abelles pol·linitzadores. Simbolitza la dependència de tota vida, inclosa la humana, amb el bon estat de la terra i de l’aigua.

Anna Gallés, Presidenta

Eva Gallés, Secretària

Jordi Gallés

Mª Glòria Gabarró

Joan Maluquer Margalef

Sandra Carrera, en representació de la Xarxa de Custòdia del Territori

Des del 2014, Andrena ha comptat amb l’assessorament científic de diferents especialistes:

Evelyn Garcia Burgos, biòloga i tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua, experta en restauració de rius i membre de la junta del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)

Marc Ventura, doctor en biologia, investigador del CEAB – CSIC (Grup d’Ecologia integrativa d’aigües continentals) i coordinador del projecte LIFE+ LimnoPirineus.

Jordi Parpal, biòleg, havia treballat al Servei de Planificació de l’Entorn Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, i actualment és consultor ambiental a Mèxic D.F.

Albert Ruhí, doctor en biologia, investigador de la Universitat de Berkeley – California Ruhi-Lab Freshwater Ecology & Conservation

Esperança Gacia, doctora en biologia i investigadora del CEAB-CSIC

Xavier Quintana, doctor en biologia, investigador del Grup de recerca en Ecologia Aquàtica Continental (UdG), i coordinador del projecte LIFE+ Pletera.

Joandomènec Ros, doctor en biologia, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans

Amb un record especial per Salvador Grau (1963-2016), Biòleg, antic cap del Servei de Planificació de l’Entorn Natural de Catalunya, Li estarem sempre agraïts pel seu valuós ajut, el seu entusiasme i el seu profund coneixement.

Estatuts de la Fundació

 CIF: G66830407

Constituïda en data 6 de juliol de 2016, i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 2978, el 27 de juliol de 2016 per Resolució del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Telèfon: +34 938 866 135
Email: correu@andrena.cat
C/ Sagrada Família, 7 – 08500 Vic
(Campus Universitat de Vic)