Missió

La Fundació Andrena té per objecte la preservació, la restauració i recuperació de la biodiversitat i dels ecosistemes aquàtics, a través d’accions de protecció, gestió, restauració i recerca.

Finalitats de la Fundació

Donar recolzament econòmic (mecenatge) i recolzament tècnic, a projectes de conservació, restauració i estudi d’ecosistemes aquàtics continentals, desenvolupats per altres entitats socials.

Desenvolupar projectes propis de conservació, restauració i estudi d’ecosistemes aquàtics continentals.

La Fundació Andrena dona continuïtat als projectes impulsats inicialment a través del Fons Andrena (2014 -2016)

Activitats de la Fundació i Resultats

SOS SAMARUC  (2015 – actualitat)

Restauració de llacunes litorals per establir-hi poblacions refugi per al samaruc (Valencia hispanica) , peix d’aigua dolça en perill crític d’extinció.

Projecte desenvolupat per l’Associació Paisatges Vius, en col·laboració amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Resultats:

Recuperació de 5 llacunes lal litoral tarragoní: l’Estany Tort, Torrent del Pi, Port de l’Estany (L’Ametlla de Mar); Illa de Buda (Montsià); Cala Justell (Vandellòs – l’Hospitalet de l’Infant).

S’han constituït 4 poblacions noves de samaruc a Catalunya.

S’h augmentat la superfície de la torbera calcària amb mànsega – hàbitat escàs a Catalunya i d’interès prioritari – als Ullals de l’Aigua Fresca (Amposta, Montsià).

Inversió total fins 2021: 89.342,18

 • Fons propis del Fons Andrena: 44.617€
 • Fons propis de la Fundació Andrena: 32.201,68€
 • Subvenció Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2018: 12.523,50 €

BASSES TEMPORÀNIES A L’ALBERA (2015 – 2020)

Restauració i estudi d’estanys temporanis mediterranis a la finca vitivinícola de la Gutina (L’Albera, Alt Empordà).

Projecte desenvolupat per la Universitat de Vic i IAEDEN.

Resultats:

 • Recuperació de l’hidroperíode natural de l’Estany temporani dels Rosers.
 • Estudi hidrogeològic complet del sistema de La Gutina.
 • Finançament del seguiment limnològic anual del conjunt dels estanys de La Gutina, dut a terme per la Universitat de Vic (2015 – 2020).

Inversió total: 36.439€

 • Fons Andrena, Fons propis: 16.500€
 • Fundació Andrena, Fons propis: 19.939,5

MOLLERES DEL PIRINEU (2018 – 2020)

 Millora de l’estat de conservació de les molleres del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Projecte desenvolupat per la Universitat de Barcelona.

 • Resultats: Construcció de tanques de protecció de vegetació, al Parc Natural de l’Alt Pirineu: molleres de Burg, de Rubió i de Guerossos (Pallars Sobirà).
 • Seguiment dels efectes de les tanques sobre l’estructura i composició de la vegetació, per part del grup de recerca GeoVeg (Universitat de Barcelona).

Inversió Fundació Andrena: 15.000€

BASSES A LA SELVA (2018 – actualitat)

Recuperació de basses per a amfibis amenaçats a la plana selvatana

Projecte desenvolupat per Associació La Sorellona

Resultats:

 • Eradicació de fauna exòtica i millora de la qualitat de l’aigua de la bassa de Can Rufí (Caldes de Malavella).
 • Creació d’un nou estany temporani a la finca de Mas Ascarnó (Caldes de Malavella).
 • Recuperació d’un Prat de dall mediterrani a la finca de Mas Ascarnó.
 • Establiment d’un nucli poblacional del peix espinós (Gasterosteus aculeatus)

Inversió Fundació Andrena: 16.500€

PROJECTE OBJECTIU NITRATS (2019 – actualitat)

Prevenir i mitigar la contaminació difusa per nitrats d’origen agrari, mitjançant la restauració d’ecosistemes bioreactors

Projecte impulsat per Fundació Andrena

Resultats:

 • Constitució d’un grup científic assessor, format per investigadors especialistes en biogeoquímica fluvial i restauració ecològica
 • Recopilació de dades i bibliografia científica sobre la restauració d’hàbitats bioreactors
 • Manteniment de reunions sobre la problemàtica de la contaminació per nitrats, amb representants de l’Agència Catalana de l’Aigua

Inversió Fundació Andrena: 7500€

Òrgan de govern

L’òrgan de govern de Fundació Andrena és el patronat, composat per:

Anna Gallés Gabarró, Presidenta

Eva Gallés Gabarró, Secretària

Jordi Gallés Gabarró

Joan Maluquer Margalef

Sandra Carrera Bonet, en representació de la Xarxa per la Conservació de la Natura

 

Equip directiu

Anna Gallés és la directora de la fundació, tasca per la qual no rep remuneració específica, i que fa voluntàriament.

En l’actualitat (2021), a la Fundació Andrena no hi ha cap persona contractada directament.

 • Adreça postal: C/ Sagrada Família 7 – 08500 Vic
 • Telèfon: 649 450 475
 • Correu electrònic: correu@andrena.cat

Estructura organitzativa:

Directora: Anna Gallés Gabarró

Correu electrònic: agalles@andrena.org

 

Col·lectiu de beneficiaris atesos

Fundació Andrena té com a finalitat la conservació dels ecosistemes aquàtics, millorant ecosistemes degradats, la seva biodiversitat i les seves funcions ecològiques. En conseqüència, els beneficiaris de les seves activitats no és cap col·lectiu humà en concret, sinó tota la població humana de Catalunya, i també els visitants provinents d’altres indrets.

 

Memòries tècniques de les activitats

Memòries econòmiques

Comptes anuals​

Concursos, contractes i licitacions

En l’actualitat (2021), Fundació Andrena no és beneficiària de cap concurs, contracte, ni licitació.

El 2021 l’Agència Catalana de l’Aigua ha adjudicat una subvenció de 32.000€ per al projecte d’eradicació de la gambúsia als estanys litorals de Torrent del Pi i de Santes Creus (L’Ametlla de Mar, Baix Ebre), projecte que està en procés d’execució.